The Pinball Game ©

Ett verktyg för att förstå det kontextuella landskapet som en idé ska överleva i – från uppkomst till lansering och implementering

Syftet med The Pinball Game

  • Att förstå vad det är som gör att vissa idéer lyckas hela vägen och vad du kan göra för att skapa bästa förutsättningar för implementering i din organisation.
  • Att skapa möjligheter att prioritera initiativ och därigenom sänka kostnader inom konceptutveckling och innovation.
  • Att skapa förståelse för och kartlägga det organisatoriska systemet för att möjliggöra kontinuerlig implementering av innovativa koncept

Vem: alla som är intresserade av att leverera bra produkter och tjänster
Antal spelare: Från 2–200 personer (+ facilitorer om önskvärt)

“Att spela ett spel är inte lika känsligt som att prata om begränsningar”

Kajsa Söderberg, regionutvecklare
vid Vårdens digitalisering i VGR

Hur andra har spelat The Pinball Game:

  • Belgiska regeringen som ett sätt att skapa samsyn kring förutsättningar att lyckas med en gemensam digital plattform.
  • Ett produktföretag för att förstå varför de har misslyckats med implementering av flera koncept trots att värde både för kund och företag var tydligt.
  • En offentlig sektor för att mappa ut de barriärer som finns inom organisationen för att lyckas med sina innovationsinitiativ.
  • En ideell förening för att mappa ut och belysa det system som ensamkommande flyktingar möts av när de kommer till Sverige.

Nästa steg – The Pinball Wizard©

En process för att kartlägga organisationens implementeringssystem och identifiera vilka noder som behöver förändras, för att organisationen ska bli implementeringsframgångsrik.

Vill du veta hur din organisation blir implementeringsredo? Kontakta:
andreas.remling@vink.io

Vilka vi är

Bakom The Pinball Game och The Pinball Wizard står The Service Design Studio i Göteborg.

The Pinball Game har hittills spelats av ett drygt 50-tal organisationer/grupper och flera tusen personer.

Andreas Remling

Service Design Lead