Utvecklingsplattform för hackathon.

Ett företag som har tillgång till värdefull intern data kan skapa förutsättningar för datadriven innovation genom att vända sig utåt och dela med sig av sin data via exempelvis ett hackathon.

Smartr ansvarar för utveckling av en data- och api-plattform för ett hackathon som handlar om att skapa meningsfulla tjänster för ett mer hållbart samhälle.

Uppdraget omfattar idégenerering, datainsamling, dataarkitektur och en api-plattform för tillgängliggörande av smarta funktioner mot dataplattformen.

Comments are closed.