1. Utvecklingsplattform för hackathon.

  Ett företag som har tillgång till värdefull intern data kan skapa förutsättningar för datadriven innovation genom att vända sig utåt och dela med sig av sin data via exempelvis ett hackathon. Smartr ansvarar för utveckling av en data- och api-plattform för ett hackathon som handlar om att skapa meningsfulla tjänster för ett mer hållbart samhälle….

 2. PSD2 – Nya datadrivna möjligheter med Open Banking.

  Hur kan nya datadrivna produkter, tjänster och kunddialoger skapas när finansbranschen öppnas upp och aktörerna börjar dela med sig av stora delar av sin kunddata? Vilka nya ekosystem och affärsmodeller kan växa fram då? Smartr arbetar med en utredning för en nischbank som handlar om helt nya möjligheter för att arbeta mer datadrivet utifrån nya…

 3. PROGRAMKONTOR FÖR DIGITAL TRANSFORMATION

  Vi har ansvaret att driva programkontor runt digital transformation för nordisk koncern inom resebranschen. Arbetet syftar till att stärka positionen på kort och läng sikt i en föränderlig marknad. Uppdraget omfattar att skapa struktur, framdrift och löpande uppföljning av mellan 5 till 10 strategiska projekt. Nyckelförmåga i arbetet är att driva utveckling i snabb takt…

 4. STRATEGISK FÖRFLYTTNING MED OMNIUPPLEVELSE

  En av Nordens största resebyråkedjor har sedan flera år framgångsrikt drivit digital försäljning vid sidan om fysiska butiker. Nästa steg i utvecklingen bestod i att förbättra konkurrenskraften genom att erbjuda en mer enhetlig kundupplevelse i alla kanaler och effektivare säljflöden. Vårt uppdrag bestod i att utforma en omnikanalsstrategi och leda agil process runt två områden:…