PROGRAMKONTOR FÖR DIGITAL TRANSFORMATION

Vi har ansvaret att driva programkontor runt digital transformation för nordisk koncern inom resebranschen. Arbetet syftar till att stärka positionen på kort och läng sikt i en föränderlig marknad. Uppdraget omfattar att skapa struktur, framdrift och löpande uppföljning av mellan 5 till 10 strategiska projekt.

Nyckelförmåga i arbetet är att driva utveckling i snabb takt samtidigt som förankring sker hos chefer och medarbetare genom hög grad av delaktighet. Programmet rapporterar till koncernens ledningsgrupp och styrelse.

Comments are closed.