PSD2 – Nya datadrivna möjligheter med Open Banking.

Hur kan nya datadrivna produkter, tjänster och kunddialoger skapas när finansbranschen öppnas upp och aktörerna börjar dela med sig av stora delar av sin kunddata? Vilka nya ekosystem och affärsmodeller kan växa fram då?

Smartr arbetar med en utredning för en nischbank som handlar om helt nya möjligheter för att arbeta mer datadrivet utifrån nya regelverk på finansmarknaden.

Comments are closed.