1. Utvecklingsplattform för hackathon.

    Ett företag som har tillgång till värdefull intern data kan skapa förutsättningar för datadriven innovation genom att vända sig utåt och dela med sig av sin data via exempelvis ett hackathon. Smartr ansvarar för utveckling av en data- och api-plattform för ett hackathon som handlar om att skapa meningsfulla tjänster för ett mer hållbart samhälle….

  2. PSD2 – Nya datadrivna möjligheter med Open Banking.

    Hur kan nya datadrivna produkter, tjänster och kunddialoger skapas när finansbranschen öppnas upp och aktörerna börjar dela med sig av stora delar av sin kunddata? Vilka nya ekosystem och affärsmodeller kan växa fram då? Smartr arbetar med en utredning för en nischbank som handlar om helt nya möjligheter för att arbeta mer datadrivet utifrån nya…